sobota, 30 kwietnia 2016

Gimnazjalny międzyklasowy konkurs pięknego czytania

Tadeusz Kościuszko
Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Zmagania czytelnicze trwały od 15 marca do 25 kwietnia. Z każdej klasy miały zgłosić się trzy osoby chętne do wzięcia udziału. Niestety, tego nie udało się zrealizować w 100 %. Nie zgłosiły się osoby z sześciu klas. Pierwszy etap konkursu polegał na czytaniu (po przygotowaniu) tych samych fragmentów tekstów wybranych przez organizatora. Były to: M. Wańkowicz „Ziele na kraterze”, M. Olszewski „W dymie uzdrowisk”, „Co czytali sobie, kiedy byli mali”. W wyniku oceny jury (p. Z. Mazur, p. B. Piastowicz, p. G. Lipska), do drugiego etapu konkursu przeszli uczniowie:
1b – Magdalena Miśtak, Ewelina Adamowicz
1d – Mariya Garkavets
1e – Michał Czyżewicz, Ewa Chromik, Cornelie
Koguciuk
1f – Zuzanna Zielonka, Piotr Krysiński
1g – Mateusz Najman
2c – Maja Grzybek
2d – Możdżeń Bartosz, Ranecka Weronika, Jagiełło Klaudia
2e – Klaudia Korecka, Paula Samulok
2f – Narine Kuczyńska, Marta Maruszewska, Wiktoria Łakomska
2g – Michał Maj
3a – Aleksandra Pietrawska, Sebastian Suwada 
3b – Natalia Wnęk, Stanisław Iwaniec
3d – Hanna Stępień
3g – Malwina Gorgol

Małgorzata Osiej-Gadzina
Nagrodą dla wyżej wymienionych uczniów były warsztaty pięknego czytania z elementami gry aktorskiej poprowadzone przez aktorkę jeleniogórskiego teatru, p. Małgorzatę Osiej-Gadzinę. Na warsztaty stawili się wszyscy uczniowie. Zajęcia były bardzo ciekawe, trwały ponad godz, w dwóch grupach(13 i 12 osób- 12.04 i 13.04). Niektórzy uczniowie mieli okazję zaprezentować próbę swojego wystąpienia pod czujnym mistrzowskim okiem i uchem p. Osiej-Gadziny. Wspaniałe efekty pracy, po uwzględnieniu uwag, były widoczne, uczniowie świetnie odnaleźli się na scenie i można było zauważyć, że mają odpowiednie predyspozycje do wystąpień scenicznych. Być może paru z nich złapało aktorskiego bakcyla.
Finał konkursu odbył się 25.04, tak jak i warsztaty, w auli szkolnej. Honory przewodniczącej jury pełniła Nasza Aktorka, a członka jury, pisząca te słowa, Grażyna Lipska. Po krótkich obradach, jury postanowiło wyłonić zwycięzców konkursu:
 
1m. Michał Czyżewicz kl. 1e
2m. Klaudia Korecka kl. 2e
3m. Sebastian Suwada kl. 3a
Wyróżnienie. Weronika Ranecka kl. 2d

Zwycięzcom gratulujemy! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas corocznej imprezy(już wkrótce), „Kulturomanii”, gdzie też przeczytają wybrane samodzielnie fragmenty tekstów literackich i zaprezentują nabyte podczas warsztatów umiejętności pięknego czytania.